مورچه های رباتیک

مورچه های رباتیک

دانشمندان آلمانی در شرکت فستو هم مورچه های رباتیک ساخته اند. و بدنبال آن هستند تا با بهره گیری از جدیدترین فناوری تکنولوژی زیستی قدرت این حشرات را مهار کند. در این مورچه های رباتیک کوچک اصلی ترین خصلت مورچه ها را یعنی اندازه کوچکشان و همکاری و ارتباطشان با یکدیگر به خوبی ایجاد شده است.

مورچه ها موجوداتی خستگی ناپذیر، هدف دار و توانمند برای زندگی اند. و با مشارکت گروهی سازنده ی پیروزی های بزرگ در مقابل سختی ها هستند.

مورچه های رباتیک

ربات های زیادی بر اساس خصوصیات انسان ها و دیگر جانداران ساخته شنده اند و کم و بیش قابلیت های موجود اصلی را یدک می کشند.

مورچه های رباتیک

مورچه های رباتیک نه تنها از لحاظ ظرافت مطابق آناتومی مورچه طبیعی طراحی شده است. بلکه برای اولین بار در دنیای تکنولوژی، با استفاده از الگوریتم های پیچیده به نحوی برنامه ریزی شده اند. تا از هوش مورچه های طبیعی و رفتار تعاونی این موجودات نیز تقلید کند. از جمله توانمندی این مورچه های رباتیک به اجرا در آوردن وظایف پیچیده همانند تکان دادن اشیاء که بزرگتر از اندازه شان است.

اندام این مورچه با استفاده از سرامیک و بدن آن نیز با استفاده از پرینت سه بعدی توسعه یافته است. مورچه های رباتیک توسعه یافته باتری خود را از طریق دو شاخک فلزی و اتصال آن به ریل های تعبیه شده شارز میکنند. مورچه ها پس از اطلاع از اینکه نیاز به شارژ دارند. خود به محل قرار گیری میله های موازی رفته و شاخک های خود را به آن می چسبانند.

مورچه های رباتیک

قابلیت مورچه های رباتی:
در محل قرار گیری چشم ها دو دوربین قرار گرفته است. در زیر قفسه سینه ی مورچه ی رباتیک نیز دو سنسور نوری قرار دارد. که از آن برای تشخیص محل رو به رو و شناسایی اجسام مقابل اسفاده میکند. مورچه ها نیز از طریق شبکه با هم ارتباط دارند. به طوری که مورچه های قرار گرفته در فضایی نزدیک به هم اگر برنامه ریزی شوند می تواند کاری را با همکاری یکدیگر انجام دهند. پیشبینی شده که این مورچه ها برای کار استفاده شود و این ربات ها کارگران آینده هستند. اما چه بسا افرادی که میل به جاسوسی کردن با این مورچه هارا دارند.

https://www.festo.com/cms/en_corp/14333.htm

http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/industrial-robots/festo-bionic-ants-and-butterflies

دیدگاهتان را بنویسید