کاربرد رباتیک در پزشکی چیست؟

رباتیک شاخه ای از علم و مهندسی است که با طراحی، ساخت، کارکرد و استفاده از ربات ها سر و کار دارد. ربات ها ماشین هایی هستند که می توانند وظایفی را که معمولا توسط انسان ها یا حیوانات انجام می شود، انجام دهند. مثل حرکت، احساس، دستکاری یا ارتباط. ربات ها می توانند برای اهداف مختلفی مانند سرگرمی، آموزش، پژوهش، صنعت، نظامی و پزشکی استفاده شوند.

یکی از کاربردهای مهم و سودمند رباتیک در زمینه پزشکی است. ربات ها می توانند به پزشکان و پرستاران در تشخیص، درمان و مراقبت از بیماران به روش های مختلف کمک کنند. برخی از مزایای استفاده از ربات ها در پزشکی عبارتند از:

  • بهبود دقت، سرعت و امنیت روش های پزشکی.
  • کاهش خطر عفونت و خطای انسانی.
  • دسترسی به نقاط دور دست یا دشوار بدن یا مکان های دورافتاده.
  • فراهم کردن حمایت های عاطفی و اجتماعی برای بیماران و مراقبان.

شش کاربرد برای ربات ها در پزشکی امروز عبارتند از:

آینده و جایگاه علم رباتیک در پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید