ربات فروشنده


همان‌گونه که می‌دانید ربات‌ها کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف دارند، اما کمتر از این وسیله برای مصارف عمومی مثل ربات فروشنده استفاده شده است.

اکنون یک سازنده ربات به این فکر افتاده از این وسیله به‌عنوان فروشنده برای فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای استفاده کند. این ربات‌ها 150 سانتی‌متر قد دارند و بیشتر شبیه یک ستون سفید رنگ هستند. روی سر این ربات، اسکنرهایی نصب شده که افراد را تشخیص می‌دهد و می‌تواند به چند زبان با آدم‌های مختلف ارتباط برقرار کند. غیراز راهنمایی مشتری، ربات می‌تواند موجودی انبار را کنترل و با فروشنده‌های انسانی اطلاعات رد و بدل کند.

دیدگاهتان را بنویسید