ربات زبان بدن یاد می گیرد

نرم افزاری که با ردیابی بدن می تواند به ربات زبان بدن کمک کند احساسات شما را بخواند.

ربات زبان بدن

دوست شما می گوید که احساس آرامش می کند اما می بینید که مشت های او گره شده اند. شما ممکن است صادقانه به او اعلام کنید. ربات زبان بدن هم ممکن است در این موقعیت کلمه ای را برای بیان داشته باشند.

چیزهایی که زبان بدن می گوید بسیار زیاد است. اما حتی با پیشرفت در پردازش تصویر و بینایی کامپیوتر و تکنولوژی تشخیص چهره هنوز ربات ها تلاش می کنند تا حرکتهای ظریف بدن را متوجه شوند. در نتیجه نشانه های رفتاری مهم اجتماعی را از تشخیص نمی دهند.

محققان دانشگاه Carnegie Mellon یک سیستم ردیابی بدن ایجاد کرده اند که ممکن است به حل این مشکل کمک کند. این سیستم اپن پوز OpenPose نامیده می شود. می تواند در زمان واقعی حرکت بدن، از جمله دست و صورت را ردیابی کند. با استفاده از بینایی و یادگیری ماشین با پردازش فریم های تصویری، می تواند به طور همزمان چندین نفر را هم زمان تحت نظر بگیرد. این قابلیت می تواند تعاملات انسان ربات را کاهش دهد. از طرفی با افزایش تعامل واقعیت مجازی هموار و رابط کاربری را ساده کند.

یکی از ویژگی های قابل توجه در سیستم OpenPose این است که می تواند علاوه بر سر، تنه و اندام افراد، بلکه انگشت های فرد را نیز بررسی کند.
برای انجام این کار محققان یک سازه گنبدی با 500 دوربین را بکار گرفتند، که اجزای بدن را با زاویه های مختلف زیر نظر می گیرد. سپس از آن تصاویر برای ساخت یک مجموعه داده استفاده می کند.

از طریق یک شناسه کلیدی عناصری از بدن را شناسایی و برچسب گذاری می کند. این نرم افزار همچنین یاد می گیرد که قطعات بدن را با افراد مرتبط سازد. به طوری که می داند، مثلا یک دست فرد خاص همیشه به آرنج خود نزدیک است. این باعث می شود که چندین نفر را در یک زمان شناسایی کند.

https://spectrum.ieee.org/video/robotics/robotics-software/robots-learn-to-speak-body-language

دیدگاهتان را بنویسید