داده کاوی

امروزه استفاده از داده کاوی، به منظور تسهیل روند های تصمیم‌گیری و همچنین استخراج الگوهای معنادار از کلان داده ها، به طور قابل توجهی افزایش یافته است. این روش مورد توجه حوزه تحقیقات قرار گرفت. زیرا کاربردهای متعدد و اطلاعات ارزشمندی را فراهم می‌کند.

سازمان ها به منظور ارتقای عملکرد خود، به بهبود فرآیندها توجه نشان میدهند.

داده کاوی

مفهوم

این روش شامل مرتب سازی و تحلیل کلان داده ها برای یافتن الگوها و روابط است. این الگوها و روابط می‌توانند به حل مشکلات تجاری کمک کنند.

در طی چند دهه اخیر پذیرش تکنیک های داده کاوی با توجه به تکامل فناوری انبار داده و رشد کلان داده ها، سرعت گرفت. لذا به شرکت ها با تبدیل دیتای خام خود به دانش مفید کمک می کند. با این حال، رهبران همچنان با چالش‌هایی در مقیاس‌پذیری و اتوماسیون مواجه هستند.

داده کاوی سازمانی

اهداف

شرکت ها از تجزیه و تحلیل دیتا و تکنیک های داده کاوی استفاده میکنند. لذا سازمان ها روند تصمیم گیری را بهبود می بخشند. این تکنیک ها دارای دو هدف اصلی هستند:

  1. آنها می توانند داده های هدف را توصیف کنند.
  2. می توانند نتایج را از طریق استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین پیش بینی کنند.

این روش‌ها برای موارد زیر مورد استفاده قرار میگیرند:

  1. سازمان‌دهی و فیلتر کردن داده‌ها
  2. نمایش جالب‌ترین اطلاعات (کشف تقلب تا رفتارهای کاربر، تنگناها و حتی نقض‌های امنیتی)

کاربرد

به آنها کمک می کند تا دانش را برای سازمان و صنعت خود استخراج کنند. برخی از موارد استفاده از آن عبارتند از:

  • فروش و بازاریابی:

شرکت ها شروع به جمع‌آوری داده‌های مشتریان خود کرده‌اند. شرکت‌ها با مشاهده رفتار کاربران،می‌توانند از داده‌ها برای بهینه‌سازی کمپین‌های بازاریابی خود، بهبود بخش‌بندی، پیشنهادات فروش متقابل و برنامه‌های وفاداری مشتری استفاده کنند. در نتیجه سازمان ها میتوانند بازدهی بالاتری را داشته باشند. تحلیل‌های پیش‌بینی‌کننده به تیم‌ها برای تعیین انتظارات خود از ذینفعان کمک می کند. همچنین تخمین بازدهی را از هرگونه افزایش یا کاهش در سرمایه‌گذاری بازاریابی ارائه دهند.

داده کاوی و فروش
  • آموزش:

مؤسسات آموزشی شروع به جمع‌آوری داده‌ها برای درک جمعیت دانش‌آموزی خود و همچنین محیط‌های مساعد برای موفقیت کرده‌اند. با ادامه انتقال دوره ها به پلتفرم های آنلاین، آنها می توانند از ابعاد و معیارهای مختلفی برای مشاهده و ارزیابی عملکرد استفاده کنند.

اهداف های داده کاوی
  • بیهنه سازی عملیاتی:

سازمان ها از تکنیک های داده کاوی برای کاهش هزینه های عملیاتی استفاده میکنند. لذا منجر می شود سازمان ها کارآمدتر کار کنند. این عمل به شناسایی تنگناهای پرهزینه و بهبود تصمیم گیری در بین رهبران کسب و کار کمک کرده است.

اهداف داده کاوی

https://www.ibm.com/topics/data-mining
https://www.techtarget.com/searchbusinessanalytics/definition/data-mining

دیدگاهتان را بنویسید